meblemeblemeblemeble

Akcja: Zniżka na relaks

Tylko teraz kupując meble kuchenne wraz z urządzeniami AGD otrzymasz bon uprawniający do zniżki w wysokości 1.240zł na pobyt w hotelu Milena w Milówce!
W skład zestawu AGD musi wchodzić obowiązkowo piekarnik oraz zmywarka, a wartość zestawu urządzeń nie może być niższa niż 4.000zł.
Szczegóły oraz regulamin promocji dostępne są poniżej.

REGULAMIN

akcji promocyjnej „Zniżka na relaks”
polegającej na udzieleniu rzeczowej premii posprzedażowej za zakup w Studio Mebli Kuchennych Urządzeń AGD wraz z meblami kuchennymi,
na zasadach określonych niniejszym regulaminem
(odpowiednio „Regulamin” i „Akcja”). 

 

§1 Postanowienia ogólne

1.1 Organizatorem Akcji jest firma Mebel Styl Paweł Jędrzejuk, Komorów 6, 58-100 Świdnica przy współpracy z Hotelem Milena, ul. Dworcowa 22, 34-360 Milówka (dalej „Organizator”).

1.2 Akcja ani żaden ze składników Akcji nie jest loterią ani inną grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. 2009, nr 201, poz. 1540 z późn. zm.).

1.3 Akcja jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1.4 Akcja obejmuje sprzedaż premiową wybranych urządzeń AGD (w tym obowiązkowo piekarnika oraz zmywarki) zakupionych jednocześnie, wraz z meblami kuchennymi, w Czasie Trwania Akcji, na własny użytek niezwiązany z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, w Studio Mebli Kuchennych Mebel Styl , Komorów 6, 58-100 Świdnica polegającą na udzieleniu, w zamian za ich jednoczesny zakup, bonu w postaci zniżki na pobyt w Hotelu Milena w Milówce o maksymalnej wartości 1240zł (słownie: jeden tysiąc dwieście czterdzieści złotych, zero groszy) (dalej „Premia”).

Urządzenia objęte Akcją: Piekarnik + Zmywarka+ inne urządzenia AGD o łącznej kwocie zakupu brutto min. 4000zł (słownie: cztery tysiące zł zero groszy)

1.5 Czas trwania Akcji obejmuje okres od 25.03.2017 do 01.07.2017 roku oraz od 02.09.2017 do 06.01.2018 roku (dalej „Czas Trwania Akcji”), nie dłużej jednak niż do wyczerpania liczby sztuk Premii przeznaczonej przez Organizatora do wydania Uczestnikom Akcji  w związku z Akcją („Pula Premii”).

1.6 Pula Premii wynosi 100 (słownie: sto ) sztuk na moment rozpoczęcia Akcji.

1.7 W przypadku gdy Pula Premii wyczerpie się przed dni em 06.01.2018 roku, Organizator może wcześniej zakończyć Akcję. W takiej sytuacji Organizator umieści na stronie internetowej www.mebel-styl.com informację o wcześniejszym zakończeniu Akcji z powodu wyczerpania Puli Premii.

1.8 Fakt zakończeni a Akcji przed dniem 06.01.2018 roku nie narusza praw nabytych Uczestników Akcji, którzy spełnili Warunki Uczestnictwa w Akcji określone w §2 niniejszego Regulaminu przed dniem wcześniejszego zakończenia Akcji. Mają oni prawo do udziału w Akcji na dotychczasowych zasadach określonych w Regulaminie.

 

§2 Warunki uczestnictwa w Akcji

2.1 W Akcji mogą wziąć udział wyłącznie osoby fizyczne, dokonujące zakupu urządzeń na własny użytek, niezwiązany z prowadzoną działalnością gospodarczą, które spełniają jednocześnie następujące warunki („Warunki Uczestnictwa”), z zastrzeżeniem pkt. 2.2 poniżej oraz dokonają zgłoszenia zgodnie z §3 Regulaminem („Uczestnicy Akcji” lub ”Uczestnik Akcji”):

a) ukończyły 18 rok życia,

b) posiadają miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

c) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,

d) zapoznały się z treścią Regulaminu i zaakceptowały jego postanowienia,

e) dokonały jednoczesnego zakupu mebli kuchennych i urządzeń, tj. Piekarnika wraz ze Zmywarką oraz innych urządzeń AGD  o łącznej kwocie zakupu brutto min. 4000zł , w Studio Mebli Kuchennych Mebel Styl Komorów 6, 58-100 Świdnica, Urządzeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w Czasie Trwania Akcji do użytku własnego niezwiązanego bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową, przy czym warunki od a) do e) powinny być spełnione w momencie dokonania zakupu mebli kuchennych i urządzeń,

2.2 Udział w Akcji jest całkowicie dobrowolny.

 

§3 Zasady Akcji

3.1. Bon zniżkowy uprawnia jego posiadacza do 7 noclegów z wyżywieniem (śniadania i obiadokolacje) w promocyjnej cenie.

3.2. Pobyty rozpoczynają się i kończą w sobotę w ramach okresu ważności bonu.

3.3. Bon może zostać wykorzystany jednorazowo przez dwie, trzy lub cztery osoby.

3.4. Bon nie jest środkiem płatniczym, nie jest wymienialny na gotówkę.

3.5. Bon jest ważny tylko i wyłącznie z pieczątka Partnera hotelu.

3.6. Pobyt należy zarezerwować telefonicznie lub on-line na stronie www.hotelmilena.pl

3.7. Hotel zastrzega sobie prawo do realizowania bonów w ramach wolnych miejsc noclegowych.

3.8. W celu potwierdzenia rezerwacji hotel wymaga wpłaty ustalonej zaliczki.

3.9. Dla pobytów w okresie Wielkanocy, Bożego Narodzenia oraz Sylwestra obowiązuje dopłata.

3.10 Cena 7-dniowego pobytu w wyżywieniem

Cena bez bonu                                             Cena z bonem

Osoba dorosła                                                               910                                                    600

Dziecko 4-12 lat                                                            600                                                    600

Dziecko 0-4 (spiace z rodzicami)                               210                                                    210

 

Zniżka, w przypadku 4 osób                                       310 x 4 = 1240 zł

 

3.11. Należy wybrać dogodny termin od soboty do soboty w ramach okresu ważności bonu. Następnie dokonać rezerwacji pod nr. tel. 33 863 73 83 lub na stronie www.hotelmilena.pl

3.12. W celu potwierdzenia rezerwacji należy wpłacić 30% zaliczki na konto

47 1140 2004 0000 3702 4626 4035

– w tytule należy podać Imię i Nazwisko oraz termin pobytu.

 

§4 Sposób dostawy/odbioru Bonu

4.1 Bon zostanie przekazany uczestnikowi promocji (spełniającemu postanowienia regulaminu Akcji) w dniu uregulowania pełnej kwoty za zakup mebli oraz urządzeń AGD.

4.2 W przypadku nieodebrania Bonu przez Uczestnika Akcji, Mebel Styl prześle Uczestnikowi Akcji za pośrednictwem poczty bon promocyjny.

 

§5 Podatki

Udzielona Uczestnikowi Akcji Premia nie stanowi przychodu podlegającego opodatkowaniu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

§6 Reklamacje

6.1 Reklamacje odnośnie przebiegu Akcji mogą być zgłaszane listem poleconym na adres Agencji wskazany w pkt. 1.9 Regulaminu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres: biuro@mebel-styl.com

6.2 Prawo złożenia reklamacji przysługuje Uczestnikom Akcji.

6.3 Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres Uczestnika Akcji (do korespondencji) lub adres e-mail, jak również opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

6.4 Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora.

6.5 Uczestnik Akcji o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji lub pocztą elektroniczną (w zależności od tego, jaką drogą Uczestnik złożył reklamację) w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora na adres wskazany w zgłoszeniu reklamacji.

 

§7 Dane osobowe

7.1 Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Uczestników Akcji jest Organizator, tj. Mebel Styl Komorów 6 58-100 Świdnica.

7.2 Informujemy, że dane osobowe podane Organizatorowi przez Uczestników Akcji w związku ze zgłoszeniem udziału w Akcji są przetwarzane (w tym są zbierane) przez Organizatora w celu realizacji Akcji (w tym w celu rozpatrywania reklamacji Uczestników Akcji), w celu marketingu bezpośredniego towarów lub usług własnych Organizatora, a także w celach analitycznych i statystycznych. Zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883. z późn. zm.), Uczestnikowi Akcji przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak niezbędne jest w zakresie związanym z udziałem w Akcji. Uczestnik Akcji ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych przez Organizatora w celach marketingowych.

 

§8 Postanowienia końcowe

8.1 Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona w siedzibie Organizatora oraz w Agencji pod adresami wskazanymi na wstępnie Regulaminu. Jest on także dostępny na następującej stronie internetowej: www.mebel-styl.com, do pobrania i zapisania w formacie PDF na urządzeniu końcowym użytkownika.

8.2 W ramach Akcji Organizator może wysyłać na numer telefonu komórkowego lub adres e-mail Uczestnika Akcji, podany przez niego na potrzeby udziału w Akcji bieżące informacje związane z jego udziałem w Akcji. Liczba sms i wiadomości e-mail nie powinna przekroczyć 3 w miesiącu. Koszt odbioru SMS może wynikać z taryfy operatora, z którego usług telekomunikacyjnych korzysta Uczestnik.

8.3 Wszelkie uwagi dotyczące uczestnictwa w Akcji można zgłaszać pod adres Agencji wskazany na wstępie Regulaminu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres: biuro@mebel-styl.com z dopiskiem: „Zniżka na relaks”.

8.4 W przypadku przesłania Zgłoszenia lub jakiegokolwiek innego komunikatu pocztą, o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego. 

MEBEL STYL
58-100 Świdnica, Komorów 6
tel. 74 851 64 45
biuro@mebel-styl.com

Ważne: Strona wykorzystuje pliki cookies.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.